SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Ja zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Marta Ledinská, sídlo Českodubská 786, Praha 9, 190 00, IČ 07686757, email: marta@ledinska.cz, tel.: 725 755 674 (dále „Správce) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • Jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, bydliště, e-mail, telefonní číslo, charakter pracovní činnosti, váha, výška, obvod pasu, břicha a boků, BMI, podíl tuků, svalů, vody na celkové hmotnosti. Anamnestické údaje o zdravotním stavu, současných onemocnění, užívané léky a doplňky stravy, vývoji hmotnosti, stravovacích návycích, pohybové aktivitě, míře aktuálního stresu.

Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
 • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu komplexní analýzy a vytvoření kvalifikovaných doporučení úpravy životosprávy. 
 • Zpracovávám vaše výše uvedené osobní údaje za účelem objednané služby výživového poradenství.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu provozu portálu ledinska.cz od první návštěvy klienta za účelem plnění objednané služby či následné spolupráce či kontrolních měření klienta.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abych mohla uchovávat vaše osobní údaje, je právní důvod vyžádat si tímto váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.