Oslabený vírus či ľudský rozum?

2.1. 2021Marta Ledinská1224x

Keď sa zamýšľam nad elementárnou podstatou života na našej nádhernej planéte, kde baktérie, mikróby, vírusy a iné neviditeľné mikroorganizmy, sú základom všetkého bytia a kde Dobro je základom našej existencie, musím si pripomenúť, že Svet sa nerúti do skazy, že nám nehrozí žiadne vyhubenie. Jedine, že by chcel pán Boh s okamžitou platnosťou anulovať svoj výtvor. Tak to potom áno.

Alebo inak a bez omáčok: Ak by sme zlikvidovali všetky vírusy na planéte Zemi, veľmi rýchlo by skončil všetok život. Bez vírusov proste nejde žiť! Je ich tu 1031 a 99,9 % z nich nie sú patologické. Sú absolútne nevyhnutné pre náš celý ekosystém. Časť vírusov sa nazýva fágy a sú esenciálne pre boj s baktériami. Bez nich by došlo k neregulovateľnému rastu baktérii, ktoré by spôsobili iné masívne problémy. Takisto napríklad umožňujú planktónu, aby získal výživu a mohol rásť. A prečo tu spomíname planktón? Pretože 50% kyslíku na tejto planéte máme z planktónu. Všetko je tu tak perfektne prepojené, proste úžasné!

Čo hovorí o tejto problematike vyštudovaný fyzik a doktor imunológie Jiří Šinkora? „Za chvíľu „to“ bude mať v nose jeden z dvoch náhodne vybraných ľudí. Je to všade a JE TO TAK SPRÁVNE, takto korona vírusy žijú. Svetlo pozdĺž celého tunela bolo a je ním dokonalý ľudský imunitný systém a zdravý rozum.“

Málokto si je vedomý, že žijeme v neustále sa rozpínajúcom vesmíre, že zmena a pohyb je vlastne jediný trvalý stav. Takto tento svet funguje, plynie s prúdom, ktorý je nezastaviteľný. Môžeme to nazvať aj expanziou, evolúciou. A preto aj akékoľvek nové vírusy sú len ďalšou etapou vo Vesmíre, ktorý je dokonalý, ale i naďalej expanduje.

Dokonalý znamená, že je vybavený energiou, ktorá prekonáva prekážky a učí sa novým podmienkam. Expanduje chápme ako výsledok, kde bude svet ešte viac života schopnejší a osvietenejší.

Univerzum, ktorého sme súčasťou, sa neriadi ľudskými zákonmi či hranicami. Uff, ešteže tak. Môžeme si nariadiť rôzne zákazy, príkazy a nariadenia, ale je to vlastne celé smiešne. Sme mikroskopickým zrniečkom v jeho svete a rozhodne nemáme moc mu niečo zakazovať. Človek vesmírne energie nezastaví. A buď to už konečne pochopíme, že zákazmi tu akurát bojujeme s veternými mlynmi, alebo  občerstvíme svoj zdravý rozum a budeme sa chovať podľa prírodných zákonov. Príroda nikdy nebojuje, vždy sa plaví dopredu, bez odporu.

Vedeli ste napríklad,  že vírus nemôžeme NIKDY zlikvidovať, pretože on vlastne nie je živým organizmom v prvom rade? Je to kúsok obaleného genetického materiálu, ktorý nemá žiadny vlastný metabolizmus ako zdroj energie.  V porovnaní s baktériou je úplne malinký. Ak by mal vírus veľkosť pingpongovej loptičky, baktéria by potom bola veľká ako napr. Empire state building.

Vírusy sú súčasťou mikrobiómu (v minulosti sa používal termín črevná mikroflóra). Vedci mu venujú obrovskú pozornosť poslednú dekádu. Dobré dve tretiny našej obrannej kapacity sídli v črevách. Činnosť mozgu je úzko prepojená s funkciami tráviacej sústavy. Prejedaním sa sa človek môže ľahko prepracovať k demencii. No, ale naspäť k našim hrdinom.

Hnacím motorom vírusov je zdokonaliť sa, prispôsobiť. Ale postupom času sú menej agresívne.  Vírus, ktorý usmrcoval pri španielskej chrípke v 20tich rokoch 20. storočia sa nevyhubil. Je tu stále medzi nami, ale náš imunitný systém „upgradoval“ a vie si s ním poradiť.  Aké je teda riešenie pre nežiadané vírusy?

Zopakujme si jeden fakt, že usmrtiť ho nemôžeme. Jediným riešením je byť mu tzv. rovnocenným partnerom skrz náš silný imunitný systém.  A ako si vytvoriť silný imunitný systém?

Predovšetkým si uvedomiť, že tu na nás nečíha žiadny Fantomas, ktorý nás chce zlikvidovať. Prestať sa báť a vedome pracovať so svojou vierou v Dobro. Jedine radostné myšlienky odolajú stresu. A potom už notorický známa vyvážená strava (spomeňte si tu na mikrobióm), pohyb na čerstvom vzduchu, správne dýchanie (dych má obrovskú silu), zdravé milujúce medziľudské vzťahy.

K tomu dýchaniu ešte. My ak si dáme kus handry na pusu alebo akúkoľvek inú prekážku, doslova sa oddeľujeme od energie Vesmíru. To má ďalekosiahlejší dopad, než si v našom úzkoprsom chápaní toku energií uvedomujeme.  Takisto časovo-priestorové chápanie tohto Sveta je veľmi limitujúce pre majoritu ľudí. A pritom sme tak DOKONALÝM bytím, akým celý tento Vesmír je. Táto „vírománia“ je preto nešťastný ľudský počin.

Pri písaní tohto blogu som počúvala Mozarta a obľúbeného Bacha. Títo páni stvorili takú Krásu, ktorá ešte ďalšie storočia bude rozdávať radosť a inšpiráciu.  Ja im za to ďakujem.

Verte aj vy v Dobro a Krásu, a presne takéto skúsenosti budete aj zažívať. Prajem Vám radostný Nový rok!

Zdroje a inšpirácia: Dr.Eric Berg, Mudr. Jiří Šinkora, PharmDr. Margit Slimáková, Esther Hicks, Dr. Joe Dispenza, Bob Proctor, Wikipedie